Server - Stránka 2

V sieti LAN opíšte funkcie tlačových a webových serverov?
Aké sú funkcie súborového servera?Čo je súborový server v LAN?Čo je to LAN a jej funkcia?Aké sú 3 funkcie servera?Čo je súborový server a tlačový ser...
Ako spustíte svoj pop3 server?
Prečo môj e-mail POP3 nefunguje?Ako obnovím svoj server POP3 na môj e-mail?Prečo je POP3 sivý?Čo je to adresa servera POP3?Ako nájdem informácie o sv...
Ako funguje server v kancelárii?
Podnik pripája všetky svoje stolné počítače k ​​serveru, vo všeobecnosti v lokálnej sieti nazývanej LAN. Desktopy požadujú služby od servera, ako je u...
Koľko stojí počítačový server?
Priemerné náklady na prenájom dedikovaného servera pre malé firmy sú 100 až 200 USD mesačne. Môžete si tiež nastaviť cloudový server začínajúci na 5 U...
Porovnajte architektúru klientskeho servera s architektúrou zdieľania súborov?
Klientsky server je architektonický model, zatiaľ čo súborový server je metóda organizácie údajov na centrálne ukladanie používateľských súborov v rám...
Aké sú nevýhody siete v kancelárii?
Nevýhody domácej alebo kancelárskej sieteDrahá inštalácia: Po prvé, nastavenie sietí môže byť drahé.Administratívne časové požiadavky: Správna údržba ...
Vysvetlite, ako môže byť jeden fyzický počítač súčasne webovým serverom a e-mailovým serverom?
Je možné, aby bol počítač klientom aj serverom súčasne??Čo je počítač s jedným serverom?Ako sa webový server líši od akéhokoľvek iného počítača?Aký j...
Ako funguje SSL?
Prehliadač alebo server sa pokúša pripojiť k webovej lokalite (t.j.e. webový server) zabezpečený pomocou SSL. ... Ak áno, odošle správu na webový serv...
Ktorý procesor je v serverovom počítači?
Väčšina serverových počítačov používa dvojjadrové (dve jadrá procesora) alebo štvorjadrové (štyri jadrá) čipy. Ktorý procesor sa používa v serveroch?M...