Server

Aké sú dôsledky prevádzky horúcej serverovej miestnosti a prečo?
Čo sa stane, keď sa serverová miestnosť zahreje?Prečo serverovňa potrebuje chladenie?Čo je príliš horúce pre serverovňu?Prečo sú servery také horúce?...
Aký je rozdiel medzi sieťou peer-to-peer a sieťou klient-server?
Hlavný rozdiel medzi peer-to-peer sieťou a sieťou klient-server je v tom, že v sieti peer-to-peer môže každý uzol požadovať služby a poskytovať služby...
Ako môžete priradiť PC ako server?
Ako pripojiť počítač k serveruOtvorte Prieskumník a vyberte Tento počítač.Na paneli s nástrojmi vyberte možnosť Mapovať sieťový disk.Vyberte rozbaľova...
Aká je funkcia servera?
Úlohou servera je zdieľať údaje, ako aj zdroje a distribuovať prácu. Serverový počítač môže obsluhovať aj svoje vlastné počítačové programy; v závislo...
Potrebujete chladiť serverové stojany?
Udržiavanie serverov a iného počítačového vybavenia na bezpečnej prevádzkovej teplote je nevyhnutné pre minimalizáciu rizika zlyhania a zabezpečenie i...
Prečo musia byť servery v klimatizácii?
Serverové miestnosti potrebujú viac chladiaceho výkonu, aby udržali nízku teplotu a zabránili prehriatiu servera. ... Strate servera v dôsledku nadmer...
Ako sa server líši od typického počítača?
Stolný počítačový systém zvyčajne používa užívateľsky prívetivý operačný systém a desktopové aplikácie na uľahčenie úloh orientovaných na desktop. Na ...
Ktorý server poskytuje klientskym počítačom prístup k informáciám uloženým v databáze?
Databázové servery poskytujú klientskym počítačom prístup k informáciám uloženým v databáze. What Server je úložisko pre zdieľané počítačové programy,...
Je stolný počítač dostatočne výkonný na to, aby fungoval ako server v sieti?
Môže desktop fungovať ako server v sieti?Môže počítač fungovať ako server?Ktorý počítač sa používa ako server v sieti?Čo robí dobrý serverový počítač...