binárne

Čo je 1001 v desiatkovej sústave?
1001 v binárnom systéme je 1111101001. Na rozdiel od systému desiatkových čísel, kde na vyjadrenie čísla používame číslice 0 až 9, v dvojkovej sústave...
Ako funguje počítač na Zero a One?
Aj keď existujú počítače, ktoré pracujú v ternárnych jednotkách, pričom v jadre používajú nulu, jednotku a dva, počítače sú prevažne binárne a zvyšok ...
Prečo počítače ukladajú dáta v binárnom formáte?
Počítačové systémy sú určené na spracovanie údajov. Na tento účel používajú počítače elektronické obvody, ktoré fungujú ako spínače, ktoré možno zapnú...
Aké sú binárne čísla od 1 do 200?
Binárne čísla sa píšu iba v tvare nuly a jednotky. Zoznam binárnych čísel do 10 000 je uvedený nižšie. V danej tabuľke sme uviedli desatinné čísla s p...
Uveďte dva dôvody, prečo počítač používa binárne číslo?
Prečo počítače používajú binárneBinárne zariadenia sú jednoduché a ľahko zostaviteľné.Binárne signály sú jednoznačné (čo im dáva odolnosť proti šumu)....
Prečo počítače manipulujú s binárnymi údajmi a vykonávajú binárne inštrukcie?
Prečo počítače používajú binárne zobrazenie všetkých údajov a pokynov?Prečo počítače používajú binárne?Aký typ počítača má procesy, ktoré manipulujú ...
Čo je 1. 5 čísel v dvojkovej sústave?
Čísla od 0 do 10 sú teda v dvojkovej sústave 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001 a 1010. Aké číslo je 5 v dvojkovej sústave?Aký je binárny kó...
Prečo je základný kód binárny kód?
Prečo je kód binárny?Celý kód je založený na binárnom kóde?Ako začal binárny kód?Prečo sa v počítačoch používajú binárne čísla?Prečo počítače fungujú...
Aký význam má binárna sústava?
Binárny číselný systém používa iba dve číslice na vyjadrenie akéhokoľvek čísla . Vďaka svojej priamej implementácii v digitálnych elektronických obvod...