Údaje

Čo umožňuje jednoduché zhrnutie a zobrazenie údajov?

Čo umožňuje jednoduché zhrnutie a zobrazenie údajov?
  1. Čo poskytuje vizuálnu reprezentáciu údajov?
  2. Keď zadávate údaje do bunky, vytvárate N?
  3. Keď vložíte excelový graf do wordového dokumentu <UNK>?
  4. Ako urobíte z bunky 9 aktívnu bunku?
  5. Ako urobíte bunku aktívnou?
  6. Ako automatizujete zadávanie údajov v Exceli?
  7. Ako rýchlo zadávate údaje v Exceli?
  8. Čo znamená zadávanie údajov?
  9. Aký je priesečník riadku a stĺpca známy ako?

Čo poskytuje vizuálnu reprezentáciu údajov?

Zjednodušene povedané, graf je grafické znázornenie údajov. Grafy používajú na znázornenie údajových bodov vizuálne symboly, ako sú čiary, pruhy, bodky, rezy a ikony.

Keď zadávate údaje do bunky, vytvárate N?

Bunka je priesečník stĺpca a riadka na pracovnom hárku. Zadávaním údajov do buniek vytvoríte pracovný hárok. Práve ste preštudovali 63 termínov!

Keď vložíte excelový graf do wordového dokumentu <UNK>?

Keď vložíte excelový graf do Wordu, všetky aktualizácie pôvodného excelového grafu sa automaticky aktualizujú vo vašom dokumente Word, pokiaľ súbory zostanú na rovnakom mieste. To pomáha dátam zostať synchronizované, takže v grafe nebudete mať nesprávne alebo neaktuálne informácie.

Ako urobíte z bunky 9 aktívnu bunku?

Ako zmeníte aktívnu bunku? Aktívnu bunku môžete zmeniť kliknutím na ktorúkoľvek inú bunku ľavým tlačidlom myši alebo pomocou kláves so šípkami na klávesnici, čím vybranú bunku presuniete. Ak bunka neobsahuje žiadne údaje, môžete začať písať a vložiť do nej nové údaje.

Ako urobíte bunku aktívnou?

V prípade potreby môžete vybrať aj viacero buniek. Stačí potiahnuť kurzorom nad skupinu buniek, táto skupina buniek sa vyberie ako aktívne bunky. Zadajte niečo z klávesnice, vstup prevezme prvá bunka skupiny, nie všetky. Ak stlačíte a potom CTRL+ENTER, všetky bunky v skupine prevezmú hodnoty.

Ako automatizujete zadávanie údajov v Exceli?

Kliknite na "Overenie údajov" na karte Údaje a kliknite na "Overenie údajov".V poli Povoliť vyberte možnosť „Zoznam“. Zadajte položky zoznamu do poľa Zdroj s čiarkou medzi jednotlivými položkami. Kliknutím na „OK“ pridáte zoznam. Ak chcete skopírovať zoznam nadol v stĺpci, použite rukoväť Vyplniť.

Ako rýchlo zadávate údaje v Exceli?

Ak chcete rýchlo zadať údaje do viacerých buniek, najskôr vyberte všetky bunky. Zadajte údaje a stlačte CTRL + ENTER, čím sa do všetkých vybratých buniek zadá rovnaká hodnota. V prípade nesúvislých buniek podržte stlačený kláves CTRL a kliknutím vyberte každú bunku.

Čo znamená zadávanie údajov?

úloha zadávania textu alebo iných údajov do počítača, napríklad písaním na klávesnici alebo skenovaním dokumentu.

Aký je priesečník riadku a stĺpca známy ako?

Priesečník riadku a stĺpca sa nazýva bunka.

Ako pridáte video do mojich dokumentov?
Môžete pridať video do Dokumentov Google? Kliknite na ponuku „Vložiť“ a vyberte „Video“. Vyberte „Podľa adresy URL“ a vložte svoj odkaz. Kliknite na „...
Prečo sú niektorí študenti závislí na počítačových hrách?
Prečo sú študenti závislí na videohrách? Videohry navyše ovplyvňujú mozog rovnakým spôsobom ako návykové drogy spúšťajú uvoľňovanie dopamínu, chemicke...
Prečo je váš počítač pomalý pri prehrávaní videí flv?
Prečo sa videá na mojom počítači prehrávajú pomaly? Problém so spomaleným videom sa môže vyskytnúť pri streamovaní, ako aj pri videách uložených na pe...