Video

Ako striháte videá na mojom počítači?

Ako striháte videá na mojom počítači?

Ako orezať videá na počítači so systémom Windows

  1. Nájdite video, ktoré chcete upraviť, a dvojitým kliknutím naň ho otvorte vo video prehrávači Windows.
  2. Kliknite na tlačidlo Upraviť (v tvare ceruzky) v pravom dolnom rohu okna prehrávača videa a potom v ponuke kliknite na položku Orezať."Video by sa malo otvoriť v aplikácii Fotky.

  1. Môžete upravovať videá vo Windows Media Player?
  2. Ako zostrihnem video na svojom notebooku HP?
  3. Ako upravím videá v systéme Windows?
  4. Ako orezať video na svojom notebooku?
  5. Ako skrátim video na prenosnom počítači so systémom Windows 7?

Môžete upravovať videá vo Windows Media Player?

Áno, samotný prehrávač Windows Media Player neobsahuje žiadnu funkciu úprav, videá budete môcť v prehrávači Windows Media Player ľahko upravovať pomocou inteligentného doplnku SolveigMM WMP Trimmer Plugin. ... Filmora prichádza ako praktický editor videa, ktorý zachováva pôvodnú kvalitu videa aj zvuku nedotknutú.

Ako zostrihnem video na svojom notebooku HP?

Kliknite na svoje video, kliknite na položku Upraviť a potom kliknite na položku Otočiť doprava. Po vykonaní zmien kliknite na Ukážka a potom kliknite na Použiť, ak film vyzerá tak, ako sa vám páči. Trim klipy – Trim klipy na požadovanú dĺžku. Kliknite na svoje video, kliknite na položku Upraviť a potom upravte karty podľa oblasti, v ktorej chcete video orezať.

Ako upravím videá v systéme Windows?

Ak chcete upraviť video súbor, otvorte ho v aplikácii Fotky. Môžete to urobiť priamo z Prieskumníka kliknutím pravým tlačidlom myši na súbor videa a výberom možnosti Otvoriť v programe > Fotografie. Video sa otvorí a prehrá v aplikácii Fotky. Ak chcete video upraviť, kliknite na „Upraviť & Vytvoriť“ na paneli s nástrojmi.

Ako orezať video na svojom notebooku?

Kliknite pravým tlačidlom myši na video na stope videa a z kontextovej ponuky vyberte možnosť „Orezať“, čím otvoríte nové okno úprav na orezanie videí. Alebo môžete vybrať video a kliknúť na tlačidlo „Orezať“ na paneli s nástrojmi. Video môžete orezať automaticky alebo manuálne výberom možnosti „Zachovať pomer strán“ alebo nie.

Ako orezať video na prenosnom počítači so systémom Windows 7?

Kliknite na kartu Upraviť a potom na ikonu Orezať. Zobrazí sa okno Trim. Kliknite na klip, ktorý chcete orezať, a potom kliknite na tlačidlo Prehrať. Všimnite si, ako sa posúvač pohybuje v priebehu klipu.

Prečo môj počítač neprehráva online videá?
Ak nemôžete v počítači otvárať videosúbory, možno budete potrebovať ďalší softvér alebo nové kodeky. Ak sa streamované videá, ako napríklad tie, ktoré...
Prečo je ukladanie údajov do počítača dobré?
Údaje sú dôležitým aktívom v každom podnikaní a pre niektoré spoločnosti sú jedným z najdôležitejších aktív. Spôsob, akým ukladáte svoje údaje, zohráv...
Čo bolo nainštalované v počítači, čo určuje, ako sa budú spracovávať údaje?
Čo je nainštalované v počítači, čo určuje spôsob spracovania údajov?Čo umožňuje počítaču spracovávať údaje?V ktorej časti počítača prebieha spracovan...