Video

Ako pridáte video do mojich dokumentov?

Ako pridáte video do mojich dokumentov?

Prepnite sa do Wordu a vyberte pozíciu v dokumente, kam chcete umiestniť video. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi vyberte položku Online video. V dialógovom okne Vložiť video prilepte adresu URL, ktorú ste skopírovali v kroku 2. Vyberte Vložiť.

  1. Môžete pridať video do Dokumentov Google?

Môžete pridať video do Dokumentov Google?

Kliknite na ponuku „Vložiť“ a vyberte „Video“. Vyberte „Podľa adresy URL“ a vložte svoj odkaz. Kliknite na „Vybrať“ a vaše video sa vloží na snímku.

Aký typ údajov možno nájsť v bunke?
Do buniek zadávate tri typy údajov: menovky, hodnoty a vzorce. Štítky (text) sú popisné informácie, ako sú mená, mesiace alebo iné identifikačné štati...
Čo je zariadenie na zadávanie zdrojových údajov?
Zariadenia na zadávanie zdrojových údajov sa používajú na vstup zvuku, vstupu videa a na zadávanie zdrojového dokumentu priamo do počítača. Zariadenia...
Aký je cyklus spracovania údajov?
Cyklus spracovania údajov je súbor operácií používaných na transformáciu údajov na užitočné informácie. Zámerom tohto spracovania je vytvoriť použiteľ...